Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Nasi wolontariusze pomagają Seniorom!

 

Dostarczamy maseczki wielorazowe seniorom.  Maseczki można prać.

Jesteśmy w stałym kontakcie z klubami seniora, które wskazują nam w pierwszej kolejności osoby samotne.

Podjęliśmy się również akcji sąsiedzkiej, w której nasi wolontariusze utrzymują stały kontakt telefoniczny z osamotnionymi seniorami, dotrzymując im towarzystwa i monitorując telefonicznie ich bieżące potrzeby