Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

 

Postanowiłyśmy sprawdzić jak wygląda nieodpłatne informatyczne szkolenie dla kobiet i dokształcić się troszkę w zakresie informatyki. Pierwsze szkolenie obejmowało podstawowe wiadomości w zakresie telepracy, natomiast po jego zakończeniu można poszerzyć wiedzę o kolejne wiadomości z zakresu grafiki komputerowej, zarządzania projektami informatycznymi, baz danych etc. (informacje na temat szkoleń zawarte są na portalu: http://www.eurokobieta.pl/).

 

Obok szkoleń ważną rolę pełnią tu artykuły doradcze dla kobiet (np. jak się ubrać na rozmowę o pracę), wsparcie w postaci staży, ofert pracy, czy możliwość brania aktywnego udziału w dyskusjach na portalu. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej!

Po skończonym kursie otrzymałam certyfikat EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies wydawany przez Instytucją certyfikującą w ramach informatycznego programu szkoleniowego w projekcie euroKobieta jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Co więcej szybko zorientowałyśmy się, że szkolenia nie są skierowane tylko dla kobiet z małymi dziećmi, ale do wszystkich grup wiekowych. Zatem sprawdziłyśmy jak poradzi sobie na szkoleniu i egzaminach osoba w wieku przedemerytalnym. I tu znowu okazało się, że przystępność języka oraz jasno sformułowane ćwiczenia, które można wykonywać w domu (w każdej chwili można je przerwać i zacząć potem od miejsca, w którym się skończyło) pozwalają opanować materiał osobom w każdym wieku. To idealny sposób, by nieodpłatnie poszerzyć kwalifikacje. Dla mam to możliwość powrotu na rynek pracy bez "strat" spowodowanych z brakiem aktywności zawodowej podczas przerwy na sprawowanie obowiązków rodzicielskich. Co więcej telepraca odsłania nowe perspektywy sięgania po pracę poza terenem zamieszkania, układania sobie obowiązków domowych i rodzinnych tak, by praca nie zasłoniła możliwości realizacji innych wartości.

 

 

Upowszechnianie telepracy wśród kobiet w woj. dolnośląskim przy adaptacji europejskich standardów kompetencyjnych i metodologiczno-technicznych (aktywizacja zawodowa kobiet poprzez bezpłatne szkolenia IT e-Learning, warsztaty telepracy i serwis informacyjno-doradczy) - projekt realizowany zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.