Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

14.09.2015 Pierwsze spotkanie promujące Antologię polsko-niemiecką, rozpoczynające cykl ponad 20 spotkań w Niemczech i w Polsce.
Czytają: Heinrich von der Haar, Łucja Dudzińska, Ewa Sonnenberg, Bożena Boba-Dyga. Marek Czuku, Justyna Fijalkowska, Maik Altenburg, Manfred H. Schmidt, Ursula Kramm Konowalow, Astrid Vehstedt


fot. Maik Altenburg, Marek Czuku
Kindheit in Deutschland - Dzieciństwo w Polsce str. 316
redaktor: Dr. Heinrich von der Haar
wydawca: Heidi Ramlow