Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

 
Weź udział programie autorskim Fundacji pt. „Wierszyki – majstersztyki - czyli pierwsze spotkanie z literaturą", który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym. Organizujemy zajęcia dla dzieci na temat literatury dziecięcej. W spotkaniu bierze udział poeta, twórca poezji dziecięcej. Dzieci rozmawiają z poetą, dowiadują się co to jest rym i rytm, układają wspólnie bajkę.

 

Jeśli chcesz nas zaprosić do swojej szkoły skontaktuj się z nami:

biuro@kulturaiedukacja(kropka)pl

 

Na stronie czwartej w Pulsie Gminy zamieszczono relację z naszego spotkania: tutaj

 

 

Cele założone w programie autorskim Fundacji pt. „Wierszyki – majstersztyki - czyli pierwsze spotkanie z literaturą” skierowanych do uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym:

1.    Krzewienie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2.    Wprowadzanie dzieci w czytelnictwo, kulturę i sztukę od najmłodszych lat, poprzez propagowanie czytelnictwa i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
3.    Alfabetyzację dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.    Promowanie twórców kultury i sztuki . W szczególności pisarzy, poetów, malarzy.
5.    Wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej.
6.    Podejmowanie i wspieranie oświaty, wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, upowszechniania kultury, edukacji i sztuki.
7.    Inspirowanie, organizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze czytelniczym, pisarskim,  plastycznym, kulturalnym  i edukacyjnym.
8.    Kreowanie mody na czytanie i pisanie.
9.    Uświadamianie rodzicom i wychowawcom roli literatury, kultury, sztuki i edukacji w życiu dziecka od najmłodszych lat.
10.    Promowanie profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie kultury, edukacji, literatury i sztuki.
11.    Stymulowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci
12.    Propagowanie tolerancji poprzez promowanie kultury i sztuki innych państw, narodów i grup etnicznych wśród dzieci, młodzieży
13.    Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wagi uczestnictwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kulturze i sztuce.
14.    Wspieranie edukacji formalnej oraz innej niż formalna.
15.    Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki, organizacjami społecznymi oraz podmiotami prywatnymi .