Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Dzieciństwo w Polsce/Dzieciństwo w Niemczech

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji - Grupa Literyczna NA KRECHĘ podjęły współpracę z LITERATUR – KOLLEGIUM BRANDENBURG e.V. - owocem tej współpracy jest dwujęzyczna Antologia Dzieciństwo w Polsce / Dzieciństwo w Niemczech oraz imponujący cykl spotkań promocyjnych w Niemczech oraz w Polsce.

redaktor: Dr. Heinrich von der Haar
wydawca: Heidi Ramlow
str. 316