Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

VIII WierszYstawka - LO w Nowym Tomyślu

Miejsce wykonania: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika
Dialogi Poetyckie 17.03.2015 Łucja Dudzińska & Dorota Nowak.
VIII WierszYstawka artystyczna w Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
WierszYstawka wraz w wystawą prac Jacka Wysockiego została udostępniona dzięki uprzejmości Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.