Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Będzie się działo! Czyli powstało Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie.

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie powstało 7 września 2016 roku. Jest to świetna okazja dla mieszkańców by spotkać się i poznać, toczyć dyskusje, zrobić coś dla siebie i dla innych. W ramach jego działalności będziemy animować ruch społeczny, inicjować i pobudzać działania wzmacniające potencjał obywatelski zachęcając i ułatwiając samoorganizację i integrację mieszkańców pobudzając ich do działania w różnych formach (wolontariat, grupy nieformalne, kluby, stowarzyszenia, fundacje etc.) dla dobra wspólnego.
Projekt został pomyślany jako kompleksowe działania o charakterze uzupełniającym się i przenikającym wzajemnie dla realizacji dobra wspólnego. W jego ramach wyodrębniono następujące działania (odbywają się w Domu Kultury Jubilat na os. Tysiąclecia, przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” chyba, że zaznaczono inaczej). Projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, a współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania dzięki wsparciu Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
 • Działanie – to nie takie trudne” 16 listopada 2016 godz. 17.30 – w jaki sposób zmienić coś wokół siebie, do kogo się udać po pomoc, jak się zorganizować dla wspólnego dobra? Jak można działać jako grupa nieformalna? Kiedy potrzebne jest ustrukturyzowanie działań? Kiedy i jak założyć stowarzyszenie, fundację, klub? Kto może nam w tym pomóc? W jaki sposób znaleźć środki na działanie? Co to jest Poznański Budżet Obywatelski Spotkanie z elementami warsztatowymi dla wszystkich mieszkańców Chartowa, którym leży na sercu dobro sąsiadów i własnej okolicy. Zaprosimy do współpracy Poznański Klub Fundraisera, którego Fundacja jest partnerem. Miejsce: Szkoła Podstawowa 51, Os. Lecha 37
 • Działaj na Chartowskim Fyrtlu 14 października 2016 godz 17.45 – poznaj organizacje – spotkanie mieszkańców z organizacjami, przedstawienie oferty organizacji i możliwości włączenia się w działania tych organizacji. Promowanie wolontariatu i działań oddolnych realizowanych za pomocą organizacji mających osobowość prawną. Współpraca trzeciego sektora i nie tylko (np. Hospicjum Palium z os. Rusa) z mieszkańcami.
 • „Rada radzie nierówna”  16 listopada 2016 godz. 17.30 (bezpośrednio po "Działanie to nie takie trudne) – na terenie Chartowa działają radni, do których mieszkańcy mogą się zwrócić z prośbą o pomoc w realizacji ich pomysłów w celu polepszenia jakości życia społeczności chartowskiej. Jednak mieszkańcy nadal nie znają kompetencji poszczególnych rad (na terenie Chartowa działa Rada Osiedla Chartowo, Rady Osiedli Lecha-Czecha, Tysiąclecia i Rusa będące organami SM Osiedle Młodych, stąd wywodzą się też Radni Miejscy (Rady Miasta Poznania). Spotkanie z udziałem radnych oraz dokładne omówienie w jaki sposób działać, do kogo się zwrócić o pomoc w realizacji projektów. Zaproszeni zostaną przedstawiciele wyżej wymienionych Rad oraz Rady Miejskiej Seniorów. Miejsce: Szkoła Podstawowa 51, Os. Lecha 37,
 • „Inicjatywy oddolne” – Konkurs na Realizację Projektów Inicjatyw Oddolnych „NA CHARTOWSKIM FYRTLU” adresowany do wszystkich grup (minimum 3 osób) mieszkańców we wszelkich formach organizacyjnych (bez względu na status formalnoprawny danej grupy/organizacji). Wybrane inicjatywy będą realizowane wspólnie przez grupę mieszkańców wraz z CIL na Chartowie. Ocena zgłoszonych projektów będzie przeprowadzana przez trzyosobowe jury w oparciu o następujące kryteria:
- ocena projektu pod względem zaspokojenia potrzeb lokalnych z uwzględnieniem wkładu pracy społecznej,
- ocena skuteczności realizacji podejmowanych działań,
- ocena charakteru dzieła społecznego i zakresu szeroko rozumianej współpracy sąsiedzkiej w tym z innymi mieszkańcami, organizacjami społecznymi, klubami etc..
Wszyscy uczestnicy zrealizowanych Projektów Inicjatyw Oddolnych otrzymają certyfikat wydany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie, który będzie potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie i zaświadczeniem o przeprowadzonej działalności na rzecz i dla dobra mieszkańców. Wydanie certyfikatu następuje po zakończeniu projektu.
Działania integrujące społeczność lokalną
 • „Podejdź no do płota – spotkania sąsiedzkie”. Comiesięczne spotkania sąsiedzkie będące przyczynkiem do omówienia spraw nurtujących społeczność lokalną. Okraszone występami gości, muzyką i humorem (17 października i 14 listopada godz. 16.00) .
 • Legendy, baśnie i… smoki – spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. Możliwość zadzierzgnięcia nowych znajomości i przyjaźni, a także spędzenia czasu wolnego wraz z sąsiadami.

- 8 października 2016 godz. 11.00 (warsztaty godz. 12.00) - „Sznurkowe Opowieści” – baśnie i legendy z różnych stron Świata ilustrowane zabawami ze sznurkiem. Po opowieściach warsztaty z prostych zabaw sznurkowych - są na Świecie miejsca, w których ludzie od pokoleń uczą się zaklinać sznurek, by to on opowiadał im opowieści. Niezwykłe opowieści. Opowieści, które można zobaczyć. Sznurkowe Opowieści.

Bilety do nabycia w Domu Kultury „Jubilat” od 28 września 2016 w cenie 6 zł za bajania, 4 zł za warsztaty - od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00. Ilość miejsc ograniczona
- 15 października 2016 godz. 11.00 (warsztaty godz. 12.00) - „Opowieści gliną pisane” - opowieści o garncarzach mądrych i głupich, glinianych głowach i glinianych nogach. A wszystko gliną ilustrowane – po bajaniach warsztaty: zabawy w glinie albo malowanie płytek socarrat jako dokończenie historii na podstawie imitacji ceramiki walenckiej

Bilety do nabycia w Domu Kultury „Jubilat” od 28 września 2016 w cenie 6 zł za bajania, 4 zł za warsztaty - od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00. Ilość miejsc ograniczona

- 19 listopada 2016 godz. 11.00 (warsztaty godz. 12.00) - O rycerzach, pięknych damach i ich przygodach w legendach wielkopolskich spisanych - bajania oparte na oryginalnych, wielkopolskich legendach pochodzących z czasu średniowiecza. Znajdzie się tu miejsce i dla dziewczyny pięknej, i dumnej, i dla rycerzy mężnych i odważnych. Będzie też dobro ze złem od wieków się zmagające. Po bajaniach nauka prostych tańców historycznych
 • Śpiewanki z mieszkańcami 19 listopada godz. 17.00 – mieszkańcy integrujący się przy znanych i lubianych szlagierach wprawiają mieszkańców w dobry humor i pozwalają się dobrze bawić. Poczęstunek po zabawie i wspólne rozmowy wzmacniają więzi dobrosąsiedzkie, a często owocują współpracą i nowymi projektami.
 • Andrzejki 28 listopada 2016 godz. 16.30 – są doskonałą okazją do spotkań i rozmów w luźniejszej atmosferze, zawierania znajomości i wspólnego spędzania czasu.
 • Niewinne spotkania (godz. 17.30 21 października, 18 listopada, 9 grudnia) – warsztaty doboru wina do potraw i spotkanie integracyjne dla seniorów i przyjaciół seniorów, prowadzone w luźnej atmosferze, skłaniają do rozmów o potrzebach seniorów i pozostałych mieszkańców.
 • Wystawy prac osób z niepełnosprawnościami 14 października 2016 godz. 17.30 (stworzonych m.in. podczas warsztatów terapii zajęciowej) wraz z pokazem i integracją z pozostałymi mieszkańcami - z doświadczeń fundacji z prac z osobami z niepełnosprawnościami oraz doświadczeń pozostałych czterech organizacji pozarządowych działających na terenie Chartowa w tym zakresie wynika, że należy integrować środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, w ciekawej formie. Dlatego proponujemy nowatorskie rozwiązanie: wystawy prac osób niepełnosprawnych (stworzonych m.in. podczas warsztatów terapii zajęciowej) wraz z pokazem i integracją z pozostałymi mieszkańcami. Osoby niepełnosprawne będą prezentować na „wybiegu” dla tych niecodziennych modeli i modelek swoje prace. Działania o charakterze informacyjnym
 • Współorganizacja festynu osiedlowego - 18 września, na samym początku działania, pomoże w promocji Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie, pomoże dotrzeć do mieszkańców, promować współpracę sąsiedzką, zagospodarować czas mieszkańców.

 Dyżury w CIL poniedziałki: 17 października i 14 listopada 2016 godz. 15:30 - 16:30 lub po umówieniu się telefonicznym.

Projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji i współfinansowany  dzięki wsparciu ze środków budżetowych Miasta Poznania. Projekt realizowany we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, która użycza pomieszczeń na cele przeprowadzenia projektu.