Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Data, godzina

Działanie

Miejsce

18.09.2016

godz. 14.00

Współorganizacja festynu osiedlowego

Tereny zielone osiedla Tysiąclecia

8.10.2016

godz. 11.00 (warsztaty godz. 12.00)

Legendy, baśnie i… smoki

„Sznurkowe Opowieści” – baśnie i legendy z różnych stron Świata ilustrowane zabawami ze sznurkiem. Po opowieściach warsztaty z prostych zabaw sznurkowych - są na Świecie miejsca, w których ludzie od pokoleń uczą się zaklinać sznurek, by to on opowiadał im opowieści. Niezwykłe opowieści. Opowieści, które można zobaczyć. Sznurkowe Opowieści.

Dom Kultury „Jubilat”

14.10.2016

godz. 17.30

Wystawy prac osób z niepełnosprawnościami  (stworzonych m.in. podczas warsztatów terapii zajęciowej) wraz z pokazem. Osoby z niepełnosprawnościami prezentują na „wybiegu” swoje prace.

Dom Kultury „Jubilat”

14.10.2016 godz.17.45

Działaj na Chartowskim Fyrtlu - poznaj organizacje – spotkanie mieszkańców z organizacjami, przedstawienie oferty organizacji i możliwości włączenia się w działania tych organizacji. Promowanie wolontariatu i działań oddolnych realizowanych za pomocą organizacji mających osobowość prawną. Współpraca trzeciego sektora i nie tylko (np. Hospicjum Palium z os. Rusa) z mieszkańcami.

Dom Kultury „Jubilat”

październik do końca listopada

Inicjatywy oddolne” – Konkurs na Realizację Projektów Inicjatyw Oddolnych „NA CHARTOWSKIM FYRTLU” adresowany do wszystkich grup (minimum 3 osób) mieszkańców. Wybrane inicjatywy będą realizowane wspólnie przez grupę mieszkańców wraz z CIL na Chartowie.

Chartowo

15.10.2016

godz. 11.00

(warsztaty godz. 12.00)

Legendy, baśnie i… smoki

 „Opowieści gliną pisane” - opowieści o garncarzach mądrych i głupich, glinianych głowach i glinianych nogach. A wszystko gliną ilustrowane – po bajaniach warsztaty: zabawy w glinie albo malowanie płytek socarrat jako dokończenie historii na podstawie imitacji ceramiki walenckiej

Dom Kultury „Jubilat”

17.10.2016

godz. 16.00

„Podejdź no do płota – spotkania sąsiedzkie” będące przyczynkiem do omówienia spraw nurtujących społeczność lokalną. Okraszone występami gości, muzyką i humorem.

Dom Kultury „Jubilat”

21.10.2016

godz. 17.30

Niewinne spotkania – warsztaty doboru wina do potraw i spotkanie integracyjne dla seniorów i przyjaciół seniorów, prowadzone w luźnej atmosferze, skłaniają do rozmów o potrzebach seniorów i pozostałych mieszkańców.

Dom Kultury „Jubilat”

14.11.2106

godz. 16.00

„Podejdź no do płota – spotkania sąsiedzkie”  będące przyczynkiem do omówienia spraw nurtujących społeczność lokalną. Okraszone występami gości, muzyką i humorem

Dom Kultury „Jubilat”

16.11.2016

godz. 17.30

„Działanie – to nie takie trudne” – w jaki sposób zmienić coś wokół siebie, do kogo się udać po pomoc, jak się zorganizować dla wspólnego dobra? Jak można działać jako grupa nieformalna? Kiedy potrzebne jest ustrukturyzowanie działań? Kiedy i jak założyć stowarzyszenie, fundację, klub? Kto może nam w tym pomóc? W jaki sposób znaleźć środki na działanie? Co to jest Poznański Budżet Obywatelski Spotkanie z elementami warsztatowymi dla wszystkich mieszkańców Chartowa, którym leży na sercu dobro sąsiadów i własnej okolicy. Zaprosimy do współpracy Poznański Klub Fundraisera, którego Fundacja jest partnerem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa 51, Os. Lecha 37

 

16.11.2016

godz. ok. 18.10

(bezpośrednio po „Działanie…”)

„Rada radzie nierówna” – na terenie Chartowa działają radni, do których mieszkańcy mogą się zwrócić z prośbą o pomoc w realizacji ich pomysłów w celu polepszenia jakości życia społeczności chartowskiej. Jednak mieszkańcy nadal nie znają kompetencji poszczególnych rad (na terenie Chartowa działa Rada Osiedla Chartowo, Rady Osiedli Lecha-Czecha, Tysiąclecia i Rusa będące organami SM Osiedle Młodych, stąd wywodzą się też Radni Miejscy (Rady Miasta Poznania). Spotkanie z udziałem radnych oraz dokładne omówienie w jaki sposób działać, do kogo się zwrócić o pomoc w realizacji projektów. Zaproszeni zostaną przedstawiciele wyżej wymienionych Rad oraz Rady Miejskiej Seniorów.

Miejsce: Szkoła Podstawowa 51, Os. Lecha 37

18.11.2016

godz. 17.30

Niewinne spotkania – warsztaty doboru wina do potraw i spotkanie integracyjne dla seniorów i przyjaciół seniorów, prowadzone w luźnej atmosferze, skłaniają do rozmów o potrzebach seniorów i pozostałych mieszkańców.

Dom Kultury „Jubilat”

19.11.2016

godz. 11:00

(warsztaty godz. 12.00)

 

Legendy, baśnie i… smoki.

O rycerzach, pięknych damach i ich przygodach w legendach wielkopolskich spisanych - bajania oparte na oryginalnych, wielkopolskich legendach pochodzących z czasu średniowiecza. Znajdzie się tu miejsce i dla dziewczyny pięknej, i dumnej, i dla rycerzy mężnych i odważnych. Będzie też dobro ze złem od wieków się zmagające. Po bajaniach nauka prostych tańców historycznych.

Dom Kultury „Jubilat”

19.11.2016

godz. 17.00

Śpiewanki z mieszkańcami – mieszkańcy integrujący się przy znanych i lubianych szlagierach wprawiają mieszkańców w dobry humor i pozwalają się dobrze bawić. Poczęstunek po zabawie i wspólne rozmowy wzmacniają więzi dobrosąsiedzkie, a często owocują współpracą i nowymi projektami.

Dom Kultury „Jubilat”

28.11.2016

godz. 16.30

Andrzejki – są doskonałą okazją do spotkań i rozmów w luźniejszej atmosferze, zawierania znajomości i wspólnego spędzania czasu.

Dom Kultury „Jubilat”

9.12.2016

godz. 17.30

Niewinne spotkania – warsztaty doboru wina do potraw i spotkanie integracyjne dla seniorów i przyjaciół seniorów, prowadzone w luźnej atmosferze, skłaniają do rozmów o potrzebach seniorów i pozostałych mieszkańców.

Dom Kultury „Jubilat”

 

Projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych na Chartowie” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji i współfinansowany  dzięki wsparciu ze środków budżetowych Miasta Poznania. Projekt realizowany we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, która użycza pomieszczeń na cele przeprowadzenia projektu.