Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

 

DLACZEGO FUNDACJA? DLA KOGO DZIAŁAMY?

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji wyrosła z wiary w ludzi i pragnienia zmieniania Świata na lepszy. Fundacja zrodziła się z Bajkowni - grupy entuzjastów zakochanych w kulturze, sztuce, wierszach, bajkach i baśniach a przede wszystkim w dzieciach. To właśnie dzieci są siłą napędową naszych działań. Dla nich żyjemy, tworzymy, dla nich budujemy Świat. Razem, wspólnie - Wolontariusze i Darczyńcy tworzymy warunki do ich nieskrępowanego rozwoju, poznawania, doświadczania. Wspieramy także sztukę i działania dorosłych, po to, by pozostawić naszym dzieciom po sobie ślad, by dawać im przykład swoją postawą, wyznaczać kierunki. W pewnym momencie dołączyło do nas tylu Działaczy, a nasze inicjatywy (tak Wasze też) się tak rozrosły, że nie mogliśmy już im podołać jako grupa nieformalna, zatem ewoluowaliśmy i założyliśmy Fundację.

 

W naszych działaniach niezmiernie ważna jest dla nas przy tym komunikacja dzieci i dorosłych (szczególnie seniorów). Zawsze pytamy co Was interesuje i razem szukamy rozwiązań. Zapraszamy Was do współpracy i dziękujemy, za to, że z nami jesteście. Za to, że z nami zmieniacie Świat!

 

Wspieramy również społeczności lokalne, bardzo nam zależy na tym by integrować środowiska dla wspólnego dobra. Często podejmujemy i wspieramy inicjatywy obywatelskie. Możecie nas spotkać wśród ludzi, gdyż uwielbiamy animować ruch społeczny, inicjować i pobudzać działania wzmacniające potencjał obywatelski zachęcając i ułatwiając samoorganizację i integrację mieszkańców pobudzając ich do działania w różnych formach (wolontariat, grupy nieformalne, kluby, stowarzyszenia, fundacje etc.) dla dobra wspólnego. Żyjemy z ludźmi i dla ludzi. Dlatego chętnie wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. Czerpiemy radość z życia i pragniemy dawać innym to co w nas najlepsze!

 

KILKA SŁÓW O TYM JAK DZIAŁAMY I CO ROBIMY:

Organizujemy spotkania dzieci z osobami ze świata kultury i sztuki (m.in. poetami, pisarzami, aktorami, reżyserami, muzykami, bajarzami, malarzami), organizujemy warsztaty w szkołach, przedszkolach, świetlicach, bibliotekach i na świeżym powietrzu. Bawimy i uczymy jednocześnie. Staramy się wpoić też dzieciom wartości obywatelskie, by wyrosły na mądrych dorosłych, gotowych nieść pomoc innym, kierujących się dobrem i miłością.

Integrujemy społeczności lokalne bawiąc i ucząc jednocześnie, staramy się łączyć pokolenia, bo RAZEM to zawsze lepiej niż OSOBNO.

Wspieramy również dorosłych twórców, by mogli pozostawić po sobie ślad, wyznaczać kierunki, uczyć, bawić i wzruszać. Artyści sprawiają, że nasze życie nabiera kolorów i staje się lepsze. Ich sztuka ukazuje nam rzeczy, które możemy dostrzec tylko dzięki ich wrażliwości.

 

 

O FUNDACJI BARDZIEJ OFICJALNIE:

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji jest polską organizacją pozarządową, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, także międzynarodowym na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego, kulturalnego i społecznego oraz działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, w tym na rzecz rozwoju rynku oraz demokracji stanowi oś rozwoju fundacji. Istotne są dla nas działania na rzecz swobodnego dostępu do wiedzy i informacji, niezbędnego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wspierania oświaty oraz przedsięwzięć dydaktycznych.

Przedmiotem działań fundacji w zakresie kultury jest m.in. edukacja kulturalna, zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, a także rozwój sektora kultury. Fundacja organizuje wydarzenia artystyczne w zakresie m.in. promocji czytelnictwa, inicjuje współpracę artystów i animatorów kultury krajowych i zagranicznych, podejmuje działania inspirujące aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwija dialog międzykulturowy i wpływa na integrację społeczną.

Staramy się również realizować cele integracyjno-społeczno-demokratyczne, a naszymi działaniami obejmujemy również takie obszary jak:

● tworzenie warunków do wymiany doświadczeń poprzez organizację spotkań integrujących mieszkańców oraz poprzez rozmowy z ekspertami ze świata NGO, radnych miejskich, osiedlowych etc.

● integracja społeczności poprzez spotkania integracyjne, działanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych,

● promowanie współpracy sąsiedzkiej

● organizowanie współpracy partnerskiej osiągane poprzez integrację, porady ekspertów, naukę realizacji projektów społecznych oraz mini projekty grup nieformalnych w ramach realizacji inicjatyw oddolnych

● zagospodarowanie czasu wolnego poprzez animacje, zajęcia ruchowe etc.

● integracja środowisk lokalnych,

● wspieranie grup nieformalnych poprzez spotkania z ekspertami, edukację w ramach promowania projektu oraz udzielanie informacji o budżecie obywatelskim PBO

● rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i społecznych poprzez podnoszenie wiedzy o partycypacji w życiu społecznym

● inspirowanie mieszkańców do włączania się w ruchu społeczne, inicjatywy lokalne, inicjatywy nieformalne, działalność organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne wolontariat

● umożliwianie twórczego spędzania czasu,

● promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu poprzez pokazywanie dobrych praktyk z „innych podwórek”

● zapraszanie do działań osób działających w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych), klubach seniora, domach kultury oraz hospicjum palium.

● umożliwianie animacyjnych działań charytatywnych i wolontariackich,

● promowanie aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego (zaproszenie do działań oraz zaproszenie do inauguracji działań)

● Promowanie ruchów społecznych, inicjatyw oddolnych, partycypacji – jak założyć grupę nieformalną, edukacja kiedy założyć stowarzyszenie lub fundację (wyjaśnienie co lepsze w jakich warunkach)

● Organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych,

● Realizowanie inicjatyw oddolnych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb i zasobów społeczności lokalnej

● Warsztaty o tematyce związanej z realizacją inicjatyw oddolnych, tworzenia i realizacji projektów,

● budzenie świadomości obywatelskiej, kultowej i historycznej w społeczności lokalnej, tworzenie przywiązania do  miejsca, kultury, historii,

● stworzenie relacji dobrosąsiedzkich

● przybliżanie wiedzy na temat legend i tradycji regionu,

● społeczne upowszechnianie, promocja, a przede wszystkim rozwój poziomu zarówno twórczości, jak i twórczej aktywności mieszkańców (w tym seniorów, dzieci, osób niepełnosprawnych,

● stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom i platformy wymiany myśli i  integracji

 

ZESPÓŁ FUNDACJI:

Zespół fundacji to przede wszystkim Wolontariusze i Darczyńcy. Bez nich nasze działanie nie byłoby możliwe. Od momentu powstania, a nawet wcześniej (gdyż Fundacja zrodziła się z przedsięwzięcia sięgającego kilka lat przed sformalizowaniem naszych działań) pracę fundacji wspierają znani w kraju i zagranicą artyści (m.in. pisarze, poeci, malarze), przedstawiciele świata nauki oraz kilkudziesięciu e-wolontariuszy.

 

Zarząd fundacji tworzą osoby mające doświadczenie w pracy w NGO, biznesie oraz współpracy z instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.

 

Elżbieta Świtalska - prezes Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, absolwentka Akademii Ekonomicznej, od wielu lat związana z teatrem, pisze prozę i bajki dla dzieci. Pomysłodawca i wykonawca wielokrotnie nagradzanego projektu autorskiego Bajkownia.org - Fabryka Bajek zrzeszającego ponad 50 wolontariuszy; skierowanego do dzieci, młodzieży i ich opiekunów, szerzącego kulturę języka polskiego w ponad stu krajach świata. Zawiera ofertę dla osób niewidomych i niedowidzących. Polecana w TVP Polonia, w RPA "Wiadomości Polonijne", we fr. "Głosie Katolickim" , austral. "Pulsie Polonii", rodzimym "SieWie” i in., przez Dobrą Polską Szkołę, Polonijną Szkołę Sobotnią przy Stowarzyszeniu Polonijnym "RAZEM" oraz Polonię JP. Otrzymała dwa certyfikaty bezpiecznego Internetu (STRONA PRZYJAZNA DZIECIOM oraz BEST); jest w bezpiecznych wyszukiwarkach dla dzieci (m. in. Opiekun, Best, Lupiko); wyróżniona wśród witryn tworzących Platformę Kultury Dzieci w Sieci. Została Stroną Tygodnia Tygodnika WPROST i zakwalifikowała się w 2 kwalifikacjach do drugiej tury konkursu POLSKI INTERNET, drugie miejsce w "Odkryj e-wolontariat".


Piotr Świtalski - certyfikowany Project Manager (PMP) z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów (w tym międzynarodowych), analityk finansowy, autor kilkunastu opracowań naukowych. Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji oraz kierownik projektów IT w zakresie produkcji oprogramowania dla instytucji  finansowych.

 

Wolontariusze - Fundacja współpracuje z kilkudziesięcioma wolontariuszami - ludźmi kultury, sztuki, psychologami, ekonomistami, specjalistami z różnych dziedzin. W swoich szeregach mamy studentów, świeżo upieczonych rodziców, rencistów i emerytów. Wierzymy, że każdy może zmieniać świat. Także Ty, a nawet - możemy powiedzieć z głębokim przekonaniem - szczególnie Ty.

 


CO NAS WYRÓŻNIA?

Gdy rozmawiamy z Wolontariuszami o tym, co nas - jako Fundację - wyróżnia spośród innych, często słyszymy, że chęć działania, poczucie misji, tego że każda osoba w fundacji jest ważna oraz więzi, które nawiązujemy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że w Fundacji czują się jak w wielkiej rodzinie. Czasami, ledwo się znając, bo porozumiewamy się z powodu dzielących nas odległości głównie przez komunikatory, dzwonimy do siebie, by podzielić się naszym szczęściem i troskami.

 

Rozmawiając o bieżących, ludzkich problemach, stwierdzamy wielokrotnie "ktoś powinien się tym zająć". Tym kimś jesteśmy my sami, bo wierzymy, że tylko biorąc sprawy w swoje ręce możemy coś zmienić. Właśnie tak powstają nasze programy - z potrzeb. Nie dostosowujemy programów do grantów. Staramy się znaleźć granty i Darczyńców, którzy wspomogą programy fundacji odpowiadające na potrzeby ludzi - bo to właśnie w ludzi wierzymy.

 

“Różnica pomiędzy tym kim jesteś a kim chciałbyś być tkwi w tym co robisz” (Anonim). Działanie determinuje nasze życie. Pragniemy czynić, to co dobre. Wierzymy, że razem możemy coś zmienić, że razem możemy pomóc.

 

Nie można nikomu pomóc bez wysłuchania go. Dlatego tak wiele czasu spędzamy na rozmowach - pytając i słuchając. To dzięki Wam wiemy, czego potrzebujecie i czego od nas oczekujecie. Staramy się wspierać Was w Waszych działaniach - nie ważne ile macie lat. Każdy może kształtować swoje otoczenie. Musimy tylko działać razem.

 

Naszym wielkim marzeniem jest wspólna praca dla wspólnego dobra: przybliżanie kultury i sztuki, wykraczanie poza granice muzeów, galerii i budynków teatrów, działanie ponad podziałami i pomimo podziałów - wszyscy razem, zjednoczeni w słusznej sprawie. Jeśli nasze marzenia są także Twoimi, przyłącz się do nas.

 

Dzieciom i młodzieży - jako osoby dorosłe - wpajamy wartości, uczymy miłości i szacunku do siebie samych oraz innych ludzi. Pokazujemy, że aktywne jednostki mogą zmieniać świat łącząc się w grupy i kooperując. Jednocześnie zależy nam by działania pokolenia wstępującego niedługo w dorosłe życia, były pełne zapału, żeby nie porzucały etyki w imię codziennej walki o  przetrwanie. By nigdy nie wątpiły w drugiego człowieka, a w kulturze i edukacji odnajdywały inspirację i siły do dalszej aktywności. Dlaczego to robimy? Bo wiemy, że to jest słuszne!

 

Jednocześnie staramy się dawać przykład stawiając standardy takie jak: zamiłowanie do realizowanych działań, otwartość, etyka, profesjonalizm, skuteczność, oraz chęć do współpracy na pierwszym miejscu. Rozwijamy siebie i nasze projekty realizując swoje pasje i zainteresowania. Naszej pracy przyświeca myśl o etyce i edukacji (zarówno własnej jak i innych). Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia od najlepszych, dlatego jesteśmy pewni, że już zrealizowane projekty oraz planowane działania zakończone będą sukcesem i przyczynią się do poprawy jakości życia w obszarze kultury, edukacji i rozwoju społecznego.

 

JAKOŚĆ

Nasze roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 znajdziesz tutaj

za rok 2014 tutaj

a za rok 2015 tutaj

Wysoką jakość rozliczeń rachunkowych gwarantuje nam w pełni profesjonalne Biuro Rachunkowe Calendaria, które jest odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji – kierowane i zarządzane przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wszystkich trzech sektorów w tym organizacji pozarządowych, księgowaniu i rozliczaniu projektów unijnych i EOG (również międzynarodowych).

 

O wysoką jakość merytoryczną i ekonomiczną dbamy zasięgając porad u wysokiej klasy specjalistów w kraju (ekonomia, finanse, równość, prawo itp.) oraz poza granicami. Wciąż się szkolimy. Bogactwo wiedzy na temat prowadzenia wielkich projektów dla dzieci pozyskaliśmy dzięki rozmowom z Annette Giertsen będącą Senior Adviser w Redd Barna z Oslo (pomysłodawczyni i realizatorce projektu Save the Children). Której już prawie roczny mentoring przyjmujemy z wdzięcznością. Chcemy też podzielić się z Wami choć częścią tej wiedzy, dlatego przytaczamy link przesłany nam ostatnio przez Annette do narzędziowni Save the Children Digital Tools