Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Już po raz 33 odbędzie się najstarszy polski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA pod patronatem prezydenta Bielska-Białej. Od 19 edycji impreza ma charakter ogólnopolski i mogą w niej brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całego kraju.

 

Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne, a ilość prac ograniczona do sześciu tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczono do sześciu stron znormalizowanego maszynopisu. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (napisanych na komputerze lub maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem). To samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej www.sckbest.pl .

Termin nadsyłania prac wraz z kartami zgłoszenia upływa 19 czerwca 2015 r.

Utwory należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Złote Łany”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem „Lipa’ 2015”.

Główną nagrodą dla stu laureatów będzie druk w "lipowej" antologii.

Prace ocenia jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta i Juliusz Wątroba.